Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Polskie Społeczeństwo Maryjne

5 października 2008 r., w 40. rocznicę założenia Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, na Jasnej Górze został podpisany Akt Pojęcia Współpracy, na mocy którego Rycerstwo Niepokalanej, Legion Maryi, Stowarzyszenie Cudownego Medalika i Jasnogórska Rodzina Różańcowa utworzyły Polskie Społeczeństwo Maryjne w Służbie Cywilizacji Miłości.


AKT PODJĘCIA WSPÓŁPRACY
Rycerstwa Niepokalanej, Legionu Maryi, Stowarzyszenia Cudownego Medalika
i Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Mając na uwadze pilną konieczność budowania Cywilizacji Miłości wspólnoty modlitewne: Rycerstwo Niepokalanej, Stowarzyszenie Cudownego Medalika, Legion Maryi i Jasnogórska Rodzina Różańcowa na podstawie kanonu 328 KPK wyrażają wolę podjęcia współpracy w wymiarze religijnym. Wszelkie wspólne przedsięwzięcia na płaszczyźnie duchowej realizować będzie „Polskie Społeczeństwo Maryjne w służbie Cywilizacji Miłości”.

 I. Postanowienia ogólne
 1. Podpisanie Aktu dokonuje się na podstawie uchwały zarządów stowarzyszeń.
 2. Nowe społeczeństwo zobowiązuje się nie naruszać Statutów poszczególnych stowarzyszeń.
 3. Współpraca ma wyłącznie charakter religijny.
II. Cele, istota i treści współpracy na płaszczyźnie duchowej
 1. Wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
 2. Wspólna droga apostolstwa „per Mariam ad Jesum”, w szczególności szerzenie kultu Eucharystii i tworzenie szerokiego frontu Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 3. Intencje modlitwy o umocnienie w charyzmatach Założycieli.
III. Zakres i formy współpracy
 1. Współpracą obejmujemy pokrywające się obszary apostolstwa i te same cele określone w naszych Statutach.
 2. Poszerzamy wymiar apostolstwa o powszechny kult Eucharystii - krzewimy idee Wieczystych Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 3. Jako Polskie Społeczeństwo Maryjne skupiamy się wokół Królowej Polski i Świata, Pani Jasnogórskiej.
IV. Inne postanowienia
 1. Współpraca wewnętrzna: udział w spotkaniach, publikacje i obecność w mediach.
 2. Współpraca zewnętrzna: kontakty z Polonią i Stolicą Apostolską oraz całym Kościołem w Polsce i na Świecie.
 3. Polskie Społeczeństwo Maryjne otwarte jest na podjęcie współpracy z innymi statutowymi ruchami maryjnymi w Kościele Katolickim w sposób określony w niniejszym Akcie.
 4. Szczegółowe postanowienia w Aneksie do niniejszego Aktu.

Powyższe Wspólnoty mają swoich Przedstawicieli w Radzie Adiutorów JRR