Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Gaworzyce (75)

Gaworzyce (75)

JRR w parafii św. Barbary w Gaworzycach

...

adiutorka - Zofia Marek
wiceadiutorka- Teresa Krukowska-Szostak
pref. - 75