Jasnogórski Różaniec Wstawienniczy

Wielkim bogactwem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest także to, że każdy z nas ma wsparcie w modlitwie braci i sióstr wspólnoty. Jasna Góra jest miejscem nieustannej modlitwy, a my cenimy sobie zwłaszcza modlitwę różańcową.

Odpowiadając na wezwanie z listu jakubowego: "módlcie się jeden za drugiego" (Jk 5,16), chcemy wychodzić z pomocą tym, którzy wobec różnych sytuacji swojego życia szczególnie potrzebują wstawiennictwa przed Panem. Sami także możemy o taką pomoc prosić.

Będąc na Jasnej Górze, przyjdź do sekretariatu JRR (znajduje się obok sali papieskiej, przed bazyliką). Znajduje się tam skrzynka intencji Jasnogórskiego Różańca Wstawienniczego. Złóż w niej swoją intencję na specjalnie przygotowanej kartce (są wyłożone obok skrzynki). W zamian wylosuj jedną z kartek ze skrzynki, weź tą intencję, idź przed Cudowny Obraz Matki Bożej i proś za tą osobę i jej intencję, która losowo Ci przypadła, modląc się częścią Różańca świętego.

Będąc na modlitwie przed Ikoną naszej Matki, lub trwając przed Nią duchową, tworzymy wspólnotę modlitwy różańcowej.