Adiutorzy Honorowi

Więź członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej z Jasną Górą opiera się na modlitwie różańcowej i na posłudze adiutorów, którzy pośredniczą w utrzymywaniu kontaktu z Sanktuarium Narodu i Domem Matki. "Adiutor" znaczy  z łaciny "pomocnik". Cała rzesza naszych braci i sióstr pomaga nam posługując w lokalnych Wspólnotach lub podejmując rozmaite funkcje związane z organizacją życia JRR w Radzie Adiutorów. Są to osoby, które pomagają każdemu z nas, całej Wspólnocie, ale nadto samej Matce Bożej, zbierając nas wokół Niej, abyśmy wypełniali Jej wezwanie do modlitwy różańcowej.

Wśród tych różańcowych Pomocników Matki Bożej są takie osoby, które chcemy szczególnie podkreślić ze względu na ich wyjątkowe zasługi dla naszej Wspólnoty lub świadectwo wieloletniej gorliwości i wierności Różańcowi. Takim osobom nadajemy tytuł ADIUTORA HONOROWEGO. Jest to funkcja tytularna. Do tego wyjątkowego grona zostali włączeni:

  • Danuta Godlewska z Warszawy
  • Kazimierz Godlewski z Warszawy

Nowi Adiutorzy Honorowi z Warszawy

Nowi Adiutorzy Honorowi z Warszawy

8 października odbyło się spotkanie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w kościele oo. paulinów w Warszawie. Po Mszy św. uroczyscie nadano tyluł Adiutorów Honorowych Państwu Danucie i Kazimierzowi Godlewskim. Są związani z naszą Wspólnotą od czasów jej powstania. To pierwsze osoby, którym...

czytaj więcej