Kontakt

Sekretariat Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Jasna Góra
ul. O. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

sekretariat.jrr@gmail.com
tel. +48 34 377 74 14

twitter.com/JRR_news
facebook.com/jasnogorska.r.rozancowa

Sekretariat JRR znajduje obok sali papieskiej, przed bazyliką.
Czynny jest w godz. 8.00 - 20.00 (od 1 IV do 31 X)
lub w godz. 8.00 - 16.00 (od 1 XI do 31 III).

o. Marek Nowacki, dyrektor JRR
przyjmuje w sekretariacie codziennie oprócz wtorków i śród w godz. 10.00 - 12.00.

Konto sekretariatu JRR:
Bank Pekao S.A. I O. w Częstochowie
ul. Kopernika 17/19, 42-200 Częstochowa
17 1240 1213 1111 0010 7174 9061

do wpłat zagranicznych:
PL 17 1240 1213 1111 0010 7174 9061 PKOPPLPW

Ofiary można także przekazać przez paypal.png (34 KB) (także w: EUR, USD, GBP)
pod adresem: www.paypal.me/SekretariatJRR