Kontakt

Sekretariat Jasnogórskiej Rodziny Różancowej

Jasna Góra
ul. O. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

kontakt.jrr@gmail.com
dyrektor.jrr@gmail.com

tel. +48 34 377 74 14

Sekretariat JRR znajduje obok sali papieskiej, przed bazyliką.
Czynny jest w godz. 8.00 - 20.00 (od 1 IV do 31 X)
lub w godz. 8.00 - 16.00 (od 1 XI do 31 III).

Konto sekretariatu JRR:
Bank Pekao S.A. I O. w Częstochowie
ul. Kopernika 17/19, 42-200 Częstochowa
17 1240 1213 1111 0010 7174 9061