Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Ogłoszenie dla Adiutorów JRR

Ogłoszenie dla Adiutorów JRR

Drodzy Adiutorzy Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Od początku tego roku porządkujemy nasze struktury. Trzeba to zadanie rozpocząć od uporządkowania siatki adiutorów. W tej chwili nie do końca wiadomo kto i gdzie działa w imieniu JRR. Na naszej stronie internetowej powstaje lista adiutorów, aby można było łatwo odnaleźć najbliższego przedstawiciela JRR. W związku z tym bardzo proszę wszystkich adiutorów o zgłaszanie się do sekretariatu na Jasnej Górze, listownie, telefonicznie lub drogą e-mailową. Należy podać swoje dane kontaktowe i parafię lub miejscowość, w której się działa. Wyślemy zaświadczenie upoważniające do reprezentowania JRR w podanym terenie i przyjmowania nowych zapisów oraz księgę przyjęć do JRR. Również od początku tego roku został wprowadzony nowy system przyjmowania nowych członków. Do księgi przyjęć dołączony jest dokładny opis prowadzenia zapisów. Adiutorzy mianowani są teraz na 5 letnie kadencje, tak aby była stała możliwość weryfikowania aktualności naszych struktur. W ramach zbliżających się rekolekcji na Jasnej Górze zorganizujemy spotkanie adiutorów, gdzie będzie możliwość omówienia naszych aktualnych spraw. 

Proszę także o informowanie o stałych terminach spotkań JRR w parafiach. Będziemy mogli umieszczać te informacje na stronie internetowej.

o. Marek Nowacki OSPPE