Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

„«Dum medium silentium tenerent omnia... - Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc dosięgała połowy swego biegu, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, przyszło z królewskiego tronu».

W tę świętą noc spełnia się pradawna obietnica. Czas oczekiwania dobiegł końca i Dziewica wydaje na świat Mesjasza. Jezus rodzi się dla ludzkości poszukującej wolności i pokoju. Rodzi się dla każdego człowieka udręczonego grzechem, potrzebującego zbawienia i spragnionego nadziei. Tej nocy Bóg odpowiada na nieustanne wołanie ludów: «Przyjdź, Panie, zbaw nas!» Jego przedwieczne Słowo miłości przyjęło nasze śmiertelne ciało. Sermo tuus, Domine, a regalibus sedibus venit. Słowo weszło w czas. Narodził się Emmanuel - Bóg z nami. W katedrach i w bazylikach, jak też w najmniejszych i najbardziej odległych kościołach we wszystkich stronach świata chrześcijanie śpiewają z przejęciem: «Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel».

Maryja «powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie». (Łk 2,7) Oto ikona Bożego Narodzenia: bezbronne niemowlę, które kobiece dłonie zawijają w ubogie pieluszki i składają w żłobie. Któż mógłby pomyśleć, że ta maleńka istota ludzka jest «Synem Najwyższego»? (Łk l,32) Tylko Ona, Matka, zna prawdę i strzeże tajemnicy. Tej nocy my także możemy wniknąć w Jej spojrzenie, by rozpoznać w tym Dziecięciu ludzkie oblicze Boga. Również my - ludzie trzeciego tysiąclecia - możemy spotkać Chrystusa i kontemplować Go oczyma Maryi. Noc Bożego Narodzenia staje się w ten sposób szkołą wiary i życia. (...)

O, Dzieciątko z Betlejem! Wielbimy Cię w milczeniu z Maryją, Twą Matką zawsze Dziewicą. Tobie chwała i cześć na wieki, Boski Zbawicielu świata! Amen.”

(z homilii św. Jana Pawła II z dn. 25 grudnia 2002 r. podczas Pasterki w bazylice św. Piotra)

 

Trwając w adoracji u betlejemskiego żłóbka przesyłam najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki naszej Matki i Królowej. Niech Chrystus, który przychodzi do nas w tajemnicy wcielenia, mieszka w Waszych rodzinach, parafiach i wspólnotach.

Kolejny rok - 2019 - dla Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej będzie rokiem rodziny. Spotkamy się w maju, u św. Józefa w Kaliszu, gdzie będziemy polecać Bogu nasze rodziny i prosić w intencji wszystkich polskich rodzin. Już teraz zapraszam wszystkich. Niech nasza modlitwa u św. Józefa będzie modlitwą wielkiej rodziny połączonej jasnogórskim różańcem.

Dziękuję za Waszą modlitwę i zaangażowanie w roku naszego jubileuszu 50-lecia. Wydarzyło się wiele dobra a owoców tego czasu będziemy jeszcze długo doświadczać.

o. Marek Nowacki