Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Intencje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej na 2019 rok

Intencje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej na 2019 rok

Stałe intencje: Za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i cały Lud Boży. O wierność naszych Rodaków Bogu i o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Za wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej: o opiekę Matki Najświętszej dla żywych i życie wieczne dla zmarłych.

Intencja roku: Za wszystkie polskie rodziny, aby były wierne Bogu i żyły Ewangelią.