Diakonie JRR na Jasnej Górze

Diakonia liturgiczna:

  • Grażyna Gawron
  • Barbara Józefowska

Diakonia gospodarcza:

  • Halina Majer
  • Krystyna Januszkiewicz

Diakonia rekolekcyjna:

  • Zofia Chmielewska
  • Halina Majer
  • Ewa Pietrasik

Diakonia pielgrzymkowa:

  • Olga Stawska
  • Zofia Płaza