Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Jasnogórski Modlitewnik Różańcowy

Jasnogórski Modlitewnik Różańcowy

Ze wstępu do modlitewnika...

Droga Jasnogórska Rodzino Różańcowa! W roku jubileuszu 50-lecia założenia naszej Wspólnoty postawiliśmy sobie za cel odnowę duchową i umocnienie świadomości naszego posłannictwa. Już sama nasza nazwa wyraźnie określa cel i zadania. Mamy być „jasnogórscy”, to znaczy skupieni wokół Domu Matki, Jej królewskiej Stolicy, mamy szczególnie pokazywać rodakom Jasną Górę jako znak zjednoczenia Narodu pod Sercem Maryi Niepokalanej. To idea tak bliska Prymasowi Tysiąclecia, z którego inspiracji i wezwania przecież powstaliśmy. Mamy być rodziną, to znaczy wspólnotą. Mamy modlić się i działać w zjednoczeniu, razem, we wspólnym poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem, za Kościół w Polsce, za Ojczyznę. No i wreszcie mamy być „różańcowi”, to znaczy idący z Maryją za rękę, mieszkający w Jej Sercu i kontemplujący w Nim Chrystusa. Są przed nami wielkie zadania. Jesteśmy bardzo potrzebni Kościołowi i Ojczyźnie. Maryja prosi nas o różaniec, prosi nas o wspólnotę, chce żebyśmy byli przy Niej, zjednoczeni pod polskim znakiem Jej obecności - Ikoną jasnogórską. Różaniec jest modlitwą, która zmienia świat. Wiele mamy tego dowodów w historii. Możemy zatem przez Maryję „zmieniać oblicze naszej ziemi” w wytrwałej, cichej i pokornej modlitwie.

Ten Modlitewnik, który z radością oddaję w Wasze ręce, to pewien program naszego różańcowego życia. Jest niejako wyrażeniem w praktyce duchowej tego wszystkiego, do czego zobowiązaliśmy się wstępując do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Mam nadzieję, że pomoże nam na nowo stanąć w gotowości służby przed naszą Hetmanką, z nowym zapałem i zasobem sił, z odnowioną gorliwością. Abyśmy mogli stawać się świadectwem wiary dla braci i sióstr, potrzeba nam stałej formacji - pokarmu duchowego. Obok naszego pisma „Ave Maria” to kolejny krok w tymże kierunku. Zadaniem Modlitewnika jest nakreślenie pewnego zasadniczego programu duchowego Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, tak by wspomniane pismo „Ave Maria” mogło stanowić jego kontynuację, dopowiedzenie i bieżące uaktualnienie. W przygotowaniu treści staraliśmy się położyć akcenty na biblijność Różańca oraz na formację duchową i intelektualną, pogłębiającą świadome życie w Kościele. Stąd szczególne podkreślenie Pisma św. i Katechizmu Kościoła Katolickiego jako naszych źródeł. Istotnym elementem Modlitewnika jest wreszcie uwypuklenie duchowej łączności z Jasną Górą. Staraliśmy się także zastosować wszystkie wskazania Listu Apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”.

o. Marek Nowacki