Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Ponów swoje zgłoszenie do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Ponów swoje zgłoszenie do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Od stycznia 2017 roku wprowadziliśmy nowy system zapisów do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Dotychczasowy sposób okazał się wadliwy, gdyż po wielu latach okazało się, że nie mamy kontaktu z członkami JRR a nadto nie jest możliwe odnalezienie zapisanych osób przy tak ogromnej ilości ksiąg, kiedy nie ma numeracji zgłoszeń. W nowych dyplomach przyjęć znalazł się numer zgłoszenia zgodny z zapisem w danej księdze, co umożliwi szybkie odnalezienie konkretnej osoby.

Aby odnowić nasze struktury i umocnić kontakt ze Wspólnotą a tym samym z Jasną Górą, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wznowienie swojego zapisu. Można tego dokonać u najbliższego adiutora albo w sekretariacie JRR. Można to uczynić osobiście lub korespondencyjnie. W przypadku drogi listownej bardzo prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska, pełnego adresu i ew. numeru telefonu. Jeśli to możliwe, bardzo prosimy o podanie chociaż przybliżonej daty albo samego roku pierwotnego zgłoszenia do JRR, abyśmy mogli to odnotować w księgach.  Wszystkie zapisy prowadzimy indywidualnie. Nie ma możliwości przyjmowania całych grup tj. np. całych parafii, wspólnot lub róż różańcowych.

Należy także zwrócić uwagę na to, aby nie zapisywać się kilkukrotnie w różnych miejscach. Np. u adiutora, w sekretariacie JRR i przez Internet. Wprawdzie wszystkie księgi od adiutorów są po zapełnieniu przesyłane na Jasną Górę, ale dopóki tam nie dotrą jest możliwe dublowanie zapisów. Jeśli ktoś posiada nowy dyplom z numerem przyjęcia, to i tak łatwo odnaleźć zapis, ktokolwiek z adiutorów go dokonywał.

Bardzo ważną kwestią jest także powiadamianie sekretariatu JRR o śmierci członków naszej Wspólnoty. Należy podać wówczas numer zapisu odnotowany w nowym dyplomie. Także wówczas wpiszemy datę śmierci w księdze i rozpoczniemy modlitwę za tę osobę. Dzięki takim usprawnieniom będziemy mogli np. włączać imiennie zmarłe osoby do naszej modlitwy podczas rekolekcji na Jasnej Górze i w miesiącu modlitwy za zmarłych - listopadzie. Będziemy także umieszczać nekrologi w sekretariacie i w biuletynie JRR.

o. Marek Nowacki OSPPE