Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Parafia św. Barbary w Gaworzycach

Parafia św. Barbary w Gaworzycach

adiutorka - Zofia Marek
wiceadiutorka- Teresa Krukowska-Szostak
pref. 75