Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie

Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie

JRR przy Żywym Różańcu i przy Legionie Maryi w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie

adiutorka - Anna Brzezińska
pref. - 139