Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Legion Maryi w Chełmie

Legion Maryi w Chełmie

JRR przy Legionie Maryi w Chełmie

adiutorka - Eleonora Mazurkiewicz
pref. - 143