Wotum jubileuszowe 50-lecia JRR

Wotum jubileuszowe 50-lecia JRR

W 2018 przypada 50. rocznica  powstania Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Zewnętrznym wyrazem naszej wdzięczności Bogu i Matce Najświętszej za to wielkie dzieło modlitewne stanie się wotum jubileuszowe. Zostanie ono umieszczone w kaplicy Serca Pana Jezusa na Jasnej Górze, czyli w miejscu, w którym JRR spotyka się każdego dnia na Eucharystii. Naszym wotum będzie krzyż ołtarzowy i lichtarze. Kaplica, którą znamy pod tytułem Serca Jezusowego, została wybudowana pod wezwaniem Aniołów Stróżów i właściwie to jest jej główny tytuł. Nasza wspólnota na Jasnej Górze od samego początku swego istnienia obrała sobie właśnie to miejsce na codzienną celebrację Mszy św. a Jasnogórska Rodzina Różańcowa jest oddana pod opiekę Aniołów Stróżów. Stąd też myśl, aby wotum 50 lecia znalazło się właśnie w tym miejscu. W projekcie zawarto elementy skupiające symbolikę kaplicy i naszej Wspólnoty. W centrum kompozycji aniołowie odsłaniają płótno, na którym prezentują Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, z tego miejsca niejako wyrasta różaniec, by opleść krzyż. Jesteśmy jakby wprowadzani przez aniołów w tajemnicę naszego zbawienia a narzędziem zagłębienia się w to misterium jest Różaniec św. Tak przedstawioną scenę adorują aniołowie trzymający lichtarze ze świecami. Kompozycja będzie wykonana ze złoconego i srebrzonego brązu. Projekt wykonał Jerzy Maciejowski.

Chcemy, aby imiona fundatorów wotum zostały szczególnie upamiętnione, dlatego zostaną one spisane i umieszczone w specjalnej kapsule wewnątrz podstawy krzyża, aby mogły przetrwać tam wieki i były świadectwem dla przyszłych pokoleń.

Aby włączyć się w fundację wotum jubileuszowego należy skontaktować się z sekretariatem JRR. Są tam przygotowane dyplomy fundacyjne, które będą pamiątką dla tych, którzy postanowią współfundować dziękczynne dzieło jubileuszowe Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Poświęcenie wotum zaplanowane jest na 7 października 2018 r.

Można także przekazać swoją cegiełkę przekazując wpłatę na konto bankowe.

Sekretariat JRR
ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa
17 1240 1213 1111 0010 7174 9061

Tytuł wpłaty: Cegiełka na wotum JRR