Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Pani Elżbieta Kulikowska - Adiutorka Honorowa z Bystrzycy Kłodzkiej

Pani Elżbieta Kulikowska - Adiutorka Honorowa z Bystrzycy Kłodzkiej

Pani Elżbieta Kulikowska urodzona 17.09.1938 r. we Lwowie, została przyjęta do J.R.R 30.10.1987 r. Wiara i moc modlitwy różańcowej odegrały kluczową rolę w życiu osobistym i rodzinnym Pani Eli. Pomogły uratować małżeństwo i w wieku późniejszym połączyć wspólną modlitwą. Różaniec dawał jej siły fizyczne i duchowe do przetrwania najtrudniejszych chwil zwątpienia. Jest mamą czwórki dzieci, 5 wnuków i 3 prawnuków. Nie łatwo było wychować dzieci. Pozostała jedynie wiara i modlitwa różańcowa, ta ufność i nadzieja w jej moc została wysłuchana. Pomimo swojej choroby jest osobą szczęśliwą. Poleca cały czas rodzinę dalszej opiece Matki Bożej i Jej Synowi.

Członkinie J.R.R przy parafii pw.Św. Michała Archanioła dziękują za godną i piękną postawę modlitewną w obronie rodziny i jej trwałości. Niech Pan błogosławi i obdarza łaskami.

Maria Szymczakowska - adiutorka JRR w Bystrzycy Kłodzkiej