ŚDM 2023, FATIMA: RÓŻANIEC Z PAPIEŻEM O POKÓJ DLA ŚWIATA I KONIEC WOJNY. 

ŚDM 2023, FATIMA: RÓŻANIEC Z PAPIEŻEM O POKÓJ DLA ŚWIATA I KONIEC WOJNY. 

ŚDM 2023, FATIMA: RÓŻANIEC Z PAPIEŻEM O POKÓJ DLA ŚWIATA I KONIEC WOJNY. 
Szczególna modlitwa o pokój wybrzmiała w Fatimie – 5 VIII 2023, w Pierwszą Sobotę Miesiąca, w czasie Światowych Dni Młodzieży. Papież przez wstawiennictwo Maryi, powierzył Bogu przede wszystkim dzieci i młodych ludzi z krajów ogarniętych wojną. Różaniec w intencji pokoju Franciszek odmówił w Kaplicy Objawień wraz z grupą chorej i niepełnosprawnej młodzieży z całego globu. Ten etap podróży na Światowe Dni Młodzieży został zorganizowany na wyraźną prośbę Ojca Świętego. Właśnie tam pragnął on ponownie zawierzyć Kościół i świat, a zwłaszcza kraje dotknięte wojną, Niepokalanemu Sercu Maryi.

Oto tekst, przygotowanego wcześniej przemówienia Ojca Świętego, które jest naprawdę piękne, ale którego papież nie wygłosił zwracając się do zgromadzonych z improwizowanym przesłaniem:

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Dziękuję biskupowi Ornelasowi za jego słowa i dziękuję wszystkim za waszą obecność i modlitwę. Odmówiliśmy różaniec, piękną i życiodajną modlitwę, życiodajną, ponieważ wprowadza nas w kontakt z życiem Jezusa i Maryi. Rozważaliśmy tajemnice radości, które przypominają nam, że Kościół nie może być niczym innym jak domem radości. Kapliczka, w której się znajdujemy, jest pięknym obrazem Kościoła: gościnna i bez drzwi, jest sanktuarium na świeżym powietrzu, w sercu tego placu, który przywołuje wspaniały uścisk matczyny. Niech tak też będzie w Kościele, który jest matką: drzwi niech będą otwarte dla wszystkich, aby ułatwić spotkanie z Bogiem; niech będzie miejsce dla wszystkich, ponieważ każdy jest ważny w oczach Pana i Matki Bożej.
Jesteśmy tutaj, pod Jej matczynym spojrzeniem, tutaj, gdzie tak wielu ludzi przybywa jako pielgrzymi. Właśnie pielgrzymowanie jest rysem maryjnym, łączącym tajemnice, którymi się modliliśmy. Maryja bowiem otrzymuje zwiastowanie radości, owo „Raduj się” (Łk 1, 28), które zmienia Jej życie, i natychmiast rozpoczyna pielgrzymkę, która rozwija się w kolejnych tajemnicach: idzie do Elżbiety, potem do Betlejem, następnie do świątyni w Jerozolimie, gdzie w końcu powraca, by odnaleźć Jezusa. Maryja idzie, nie stoi w miejscu. Tak samo czyni w historii, zstępując między nas, jak w Fatimie, i zapraszając nas do pielgrzymowania, nie tylko naszym ciałem, ale przede wszystkim naszym życiem. Jak? Podążając naprzód każdego dnia, z radością i nadzieją, ponieważ mamy cel, Niebo; a jednocześnie z wytrwałością i cierpliwością, ponieważ życie na ziemi nie jest wideo grą dla rozrywki, ale drogą, którą należy pokonać odważnie i wytrwale. Chciałbym podziękować wam, którzy tutaj jesteście i potraficie iść do przodu w chorobie i będąc uwięzionymi. Nosicie krzyże, ale z Bogiem wasze krzyże nie będą kresem w nicości, lecz drzwiami do chwały; tak, ponieważ z Jezusem każdy krzyż kończy się zmartwychwstaniem, każda ciemność światłem, każde porzucenie komunią. Dziękuję, dziękuję, ponieważ dajecie świadectwo, że życie jest warte więcej niż zdrowie i że radość nie pochodzi z rzeczy, jakie posiadasz, lecz z miłości, którą dajesz i otrzymujesz.
Maryja jest z wami. Zrealizowała marzenia wspanialsze, niż mogła sobie wyobrazić. W jaki sposób? Nie poprzez pogoń za sukcesem, władzą, bogactwem i pozorami doczesnymi, lecz poprzez kroczenie drogą Boga, drogą prawdziwej wielkości. A wiecie, jak nazywa się ta droga do wielkości? Nazywa się małością, drogą małości. Bóg zawsze wybiera maluczkich, którzy są dla Niego wielcy; wybiera ludzi prostych i to oni pozwalają Mu realizować Jego wielkie plany w dziejach: jak uczniowie w Ewangelii, jak dzieci w Fatimie. Bóg ma w nich szczególne upodobanie. A małość, którą Bóg kocha, sugeruje, abyśmy trzymali się z dala od niebezpiecznej pokusy, jaką jest perfekcjonizm. Dziś wydaje się, że nie można być mniej niż doskonałym; trzeba pokazać się wielkimi, skutecznymi i spełnionymi, a każda słabość wydaje się być wadą, podczas gdy modele, jakie wpaja społeczeństwo obrazu, są zawsze wspaniałe i błyszczące. Ale są one upiększone i dlatego fałszywe. Życie bowiem składa się z prawdy i rzeczywistości, a nie z kłamstw i pozorów. A kto podąża za pozorami świata, pozostaje smutny wewnętrznie. Jakże wielu młodych ludzi odczuwa dziś ciężar tego, że im się nie udaje, że sobie nie radzą, że są nie na poziomie, a nawet źli; próbują naprawić siebie na zewnątrz, pokazać się w dobrej formie, ale wewnątrz ich serca wykrzykują cierpienie. Przyjaciele, nie dajmy się zarazić perfekcjonizmem, nie dajmy się zwieść mirażom, nie stańmy się uczniami różnych mód. Bądźmy pasjonatami prawdziwego życia, ponieważ jesteśmy powołani do bycia artystami egzystencji, a nie ekspertami od retuszu; do nadawania znaczenia dniom, które przeżywamy, a nie lakierowania ich pozorami.
Idźmy naprzód razem, ramię w ramię, ze stopami na ziemi i wzrokiem skierowanym ku niebu. Uwierzmy, że słabości nie są przeszkodami nie do pokonania, lecz krokami do osiągnięcia wyższego poziomu, ponieważ to właśnie poprzez naszą małość Bóg dokonuje wielkich rzeczy. Zawsze pamiętajmy: Jezus dokonuje cudów w małości. Nie tylko to: On utożsamiał się z maluczkimi. Mówi o tym w Ewangelii: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). A wśród tych maluczkich jesteście wy: chorzy i uwięzieni. Przyjaciele, Jezus kocha was do tego stopnia, że utożsamia się z wami. I prosi was o współpracę z Nim, czyniąc was orędownikami.
Ale jak to zrobić? Fatima pomaga nam, ponieważ jest szkołą wstawiennictwa. Pastuszkowie z Fatimy stali się bowiem wielkimi orędownikami dzięki aniołowi, który na rok przed przyjściem Matki Bożej pouczył ich. Ukazał się im i powiedział: „Nie lękajcie się! Zawsze, gdy przychodzi Bóg, strach znika”. Potem pojawia się anioł: „Jestem Aniołem Pokoju”. Zawsze tam, gdzie jest Bóg, jest pokój. Następnie zwraca się z prośbą: „Módlcie się ze mną”. I uczy modlitwy nie za siebie i swoje potrzeby, jak to często robimy, ale adoracji i wstawiennictwa. Uwielbienia Boga i wstawiennictwa za innych. Następnie Anioł klęka, dotyka głową ziemi i zaprasza do modlitwy mówiąc: „O mój Boże! Wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają”.
Następnie dodaje: „Serce Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb”. Oto pewność: Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw; nigdy nie są one bezużyteczne, ale zawsze konieczne, ponieważ modlitwa zmienia historię. Rzeczywiście, Anioł Pokoju wyjaśnia, że modlitwy i ofiary składane z miłością przynoszą światu pokój. Wreszcie, ostatnie słowa, które kieruje do dzieci, niemal wyznaczając im zadanie: „Pocieszajcie waszego Boga!”. Nie tylko my potrzebujemy pocieszenia Boga, ale On prosi byśmy Go pocieszyli, ponieważ cierpi: cierpi z powodu zła, podziałów, braku pokoju i prosi o modlitwę i miłość. Jakąż mamy misję w historii! Naprawdę nie możemy uważać się za bezużytecznych, jesteśmy cenni! To, czym żyjemy i co ofiarujemy, może przemienić świat. Oto żywe i zawsze aktualne serce orędzia fatimskiego.
W 1917 roku, kiedy Matka Boża objawia się w sierpniu, mówi coś zaskakującego. Zostało jej przedstawionych kilka osób chorych, interesuje się nimi, ale natychmiast przybiera poważną, smutną postawę, jakby sygnalizując bardziej niepokojącą chorobę. Mówi: „Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”. Spodziewalibyśmy się, że powie: są tacy, którzy się zatracają, ponieważ są źli, ponieważ świat zmierza w złym kierunku, ponieważ jest mało wiary, ponieważ jest ateizm, relatywizm... Nie, Matka Boża nie mówi takich rzeczy; jest Matką i nie wskazuje palcem na nikogo ani na społeczeństwo; nie krytykuje ani nie narzeka, ale jest zaniepokojona, ponieważ brakuje współczucia dla oddalonych, ponieważ nie ma ludzi, którzy modlą się i wstawiają, ponieważ brakuje miłości i gorliwości.
Przyjmijmy dziś to zaproszenie do wzięcia odpowiedzialności, do zatroszczenia się o tych, którzy nie wierzą, nie mają nadziei, nie kochają. A Bóg zatroszczy się o nas. Módlmy się, bo Fatima jest „siłownią” modlitwy. Teraz, podobnie jak w czasie objawień, trwa wojna. Matka Boża prosiła nas o modlitwę różańcową w intencji pokoju. Nie prosiła o to jako uprzejmość, ale z matczynym niepokojem powiedziała: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyjednać pokój dla świata i koniec wojny!” Zjednoczmy nasze serca, módlmy się o pokój, poświęćmy raz jeszcze Kościół i świat Niepokalanemu Sercu naszej najczulszej Matki.

O Maryjo, stajemy tu przed Tobą. Jesteś Matką i troszczysz się o nas. Znasz nasze smutki i trudności. Wznosimy oczy ku Tobie, zanurzamy się w Twoich oczach i powierzamy się Twojemu Sercu.
Nie było ono wolne od pytań i obaw: doświadczałaś lęku, gdy anioł nawiedził Ciebie w Nazarecie, niepokoju, gdy nie mogliście znaleźć noclegu w Betlejem, udręki, gdy Jezusa zagubił się w świątyni. Ale w próbach byłaś odważna i śmiała: wszystko powierzyłaś Bogu a na lęk odpowiedziałeś miłością, na niepokój troską, na udrękę ofiarą. W decydujących chwilach nigdy się nie wycofywałaś, przejmowałaś inicjatywę: pilnie poszłaś do Elżbiety, na godach w Kanie zapukałaś do serca Jezusa, w Wieczerniku sprawiałaś, że uczniowie byli jedno. Na Kalwarii miecz przeszył Twoją duszę, ale Ty, niewiasta pokorna i silna, rozświetliłaś noc cierpienia paschalną nadzieją.
A teraz patrzysz na nas, cierpisz z nami i za nas. Twoje serce jest czułe na nasze problemy. Przedstawiamy je Tobie: po raz kolejny podejmij inicjatywę, która będzie nam służyła w tych czasach uciskanych niesprawiedliwością i zniszczonych bronią. Zwróć swoje matczyne spojrzenie na rodzinę ludzką, która zagubiła drogę pokoju, straciła poczucie braterstwa i nie odnajduje atmosfery domu. Wstawiaj się za naszym światem pogrążonym w niebezpieczeństwie i zamęcie, aby przyjmował życie i odrzucił wojnę, zatroszczył się o cierpiących i chronił stworzenie. Przychodzimy do Ciebie, szukamy schronienia w Twoim Niepokalanym Sercu. Błagamy o miłosierdzie, Matko miłosierdzia; o pokój, Królowo pokoju! Nawróć serca tych, którzy podsycają nienawiść i wzniecają konflikty, tych, którzy wierzą, że wojna może rozwiązać problemy. Porusz serca oddalonych, tych, którzy nie doznają radości poznania Boga. Wspomagaj samotnych, wspieraj chorych, pocieszaj przygnębionych.
W tej rozmowie z Tobą, Królowo Różańca Świętego, przypominamy sobie Twoje matczyne wezwania. Przyszłaś prosić o modlitwę i pokutę. Jakże często jednak pozwalaliśmy się zwabić innym rzeczom: pochłonięci własnymi potrzebami i rozproszeni wieloma interesami byliśmy głusi na Twoje wezwania. Ale Ty nas miłujesz i nie jesteś nami znużona. Przypomnij nam znów, że Bóg zasługuje na pierwsze miejsce. Pomóż nam się nawrócić. Strzeż jedności Kościoła gdy jest spolaryzowany przez ideologie, zranionego grzechami swoich dzieci, kuszonego światowością. Ty będąc maluczką wysławiałaś wielkie rzeczy, jakie Pan w tobie uczynił; przypomnij nam, że pokora i łagodność są kluczami, które otwierają skarbiec Bożego serca, pozwalając Jego Duchowi zstąpić na świat. Pocieszaj maluczkich i prostych, tych, którzy wierzą, adorują, żywią nadzieję i miłują; wspieraj ich w działaniu. Rozpal w nas wszystkich gorliwość apostolską i weź młodych za rękę: rozpal w nich pragnienie poświęcenia życia dla realizacji wielkich i pięknych marzeń.
O Maryjo, kochamy Ciebie i ufamy Tobie. I Tobie teraz ponownie się powierzamy. Z dziecięcymi sercami poświęcamy Ci nasze życie, każde włókno naszej istoty, wszystko, co mamy i czym jesteśmy, na zawsze. Poświęcamy Ci Kościół i świat, zwłaszcza kraje ogarnięte wojną. Wyjednaj nam pokój. Ty, Dziewico Drogi, otwierasz ścieżki tam, gdzie wydaje się, że ich nie ma. Ty, która rozwiązujesz węzły, rozluźnij sploty egoizmu i sidła władzy. Niedościgła w hojności, napełnij nas czułością, napełnij nas nadzieją i spraw, abyśmy zakosztowali radości, która nie przemija, radości Ewangelii. Amen.
tłum. o. Stanisław Tasiemski OP (KAI) / Fatima

Zobacz: 

FRANCISZEK Homilia w Fatimie (niewygłoszony tekst)

VaticanNews o Papieżu w Fatimie 5 VIII 2023

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.