Boże Narodzenie 2017

Boże Narodzenie 2017

"Przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, niech w naszych czynach odbija się światło, które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach"

Kolekta na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Na Uroczystość Narodzenia Pańskiego przesyłam najlepsze życzenia z Jasnej Góry. Niech Nowonarodzony, który wkroczył w historię człowieka, znajduje zawsze godne mieszkanie w sercach nas wszystkich, niech będą to serca ukształtowane na wzór Niepokalanego Serca Maryi, które chowało wiernie wszystkie sprawy Jezusowe.

o. Marek Nowacki