Jubileusz trwa

Jubileusz trwa

6 stycznia rozpoczęliśmy Jubileusz 50-lecia Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

Centralnym punktem była Msza św. odprawiona o godz. 14.00 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. Mszę św. koncelebrował ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej, konfrater Zakonu Paulinów.

Słowa powitania wypowiedział o. Marek Nowacki, dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Mówił: „W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1968 r. róże różańcowe modlące się przy Sanktuarium jasnogórskim zawierzyły się uroczyście Matce Bożej, tutaj w Kaplicy. To wydarzenie dało początek Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej. Zbieramy się tutaj dziś, aby dziękować Panu Bogu za 50 lat modlitwy, życia Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, chcemy odśpiewać uroczyste Te Deum, ale także ponowić Akt Zawierzenia”.

„Maryja prowadzi Jasnogórską Rodzinę Różańcową, bo przecież to tutaj, w tym miejscu, przed Jej Cudownym Jasnogórskim Obliczem 50 lat temu zrodziła się idea, ten Boży głos, Boże wezwanie, aby poszczególne grupy, które od wielu lat były tutaj obecne zgromadzić w jedno, aby w tej wspólnocie, którą łączy nie ludzka sympatia, nie ludzka znajomość, ale w tej wspólnocie, którą łączy przede wszystkim wiara jeszcze bardziej objawiała się Boża miłość, by ci wszyscy, którzy poprzez rozważanie tajemnic różańcowych dążą do poznania tajemnicy Jezusa i Maryi odnaleźli wiarę i tą wiarą w sobie umacniali. I to co jest ważne o wierze świadczyli w codziennym życiu, bo człowiek, który poznał Boga nie może Boga zamknąć w swoim sercu, tego Boga ma iść i głosić drugiemu człowiekowi, ma o Nim świadczyć, to jest nasze konkretne zobowiązanie i konkretne pytanie, na które w tym rozpoczynającym się dzisiaj roku jubileuszowym dla Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej trzeba odpowiedzieć, czy my poprzez naszą modlitwę, poprzez wchodzenie w tajemnicę życia Jezusa i Maryi naprawdę jesteśmy świadkami Bożej miłości” - mówił w homilii o. Arnold Chrapkowski.

„Ten czas jubileuszowy to także przypomnienie tych wszystkich, którzy na przestrzeni pół wieku tą grupę formowali, tą grupę wpisali w historię swojego życia i swoje serce. Wspominamy dzisiaj i przywołujemy śp. o. Bronisława Matyszczyka i niedawno odwołanego o. Bogumiła Schaba, prosimy dla nich o życie wieczne, prosimy o to, by Maryja wprowadziła ich przed Oblicze miłosiernego Ojca, by za to dobro, które tutaj na ziemi pragnęli dać drugiemu człowiekowi, za to ogromne ich zaangażowanie w tworzenie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i w skupianiu przy Maryi ludzi zaangażowanych, aby Bóg obdarzył ich życiem wiecznym – podkreślał w homilii o. generał – To jest dla nas także czas refleksji, czas przypominania sobie także tych naszych braci i siostry, które może miesiąc, dwa miesiące temu były przy nas, teraz tych osób już nie ma, widzimy, doświadczamy przemijania, ale każdy przechodząc przez tą ziemię zostawia swój konkretny wkład, który będzie owocował. I o to prosimy także dla was, byście przez tą przez tą szczególną formę apostolatu, jaką jest czynny i żywy udział w Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej byli apostołami miłości, apostołami miłosierdzia, do czego zobowiązuje nas papież Franciszek, świadczyć miłosierdzie każdemu człowiekowi”.

Podczas Mszy św. odmówiony został Akt Zawierzenia Matce Bożej.

Jasnogórska Rodzina Różańcowa zachęca do jubileuszowego pielgrzymowania na Jasną Górę pomiędzy 6 stycznia a 7 października br. W sekretariacie Rodziny Różańcowej będzie wyłożona księga, w której będzie można upamiętnić swój osobisty Akt Zawierzenia Matce Bożej. Przygotowane zostały także specjalne obrazy i pamiątki jubileuszowe. Będą również dostępne błękitne szarfy Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

o. Stanisław Tomoń, Biuro Prasowe Jasnej Góry